Human Machine Interface

Gain Automation technology

Een modulaire Human Machine Interface die per project kan worden aangepast. Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt voor mogelijke HMI’s die in de toekomst zouden kunnen voorkomen. Zo kan de stijl later gemakkelijk toegepast worden.